obkladačské práce - koupelny obkladačské práce - kuchyně obkladačské práce - bazény obkladačské práce - terasy obkladačské práce - balkóny obkladačské práce - dlažby obkladačské práce - obklady obkladačské práce - mozaika obkladačské práce

Pokládka mozaiky

Řezání mozaiky:

Mozaiky dodáváme nalepené na podkladové síti - cca 30 x 30 cm, (přesný formát plata najdete u jednotlivých artiklů), která usnadňuje práci optimální velikostí svého formátu. Dělení plata na menší díly je jednoduché a postačí k tomu hobby nůž nebo nůžky. Při přípravě podkladu je výhodné mít na paměti, že je možné pokládat pouze celé díly mozaiky. Řezání prvků (kostiček) je poměrně náročné a vyžaduje velkou trpělivost. V případě malých formátů ca 2 x 2 cm a menší platí pravidlo, že nelze oddělit část menší než polovina kostičky.K řezání otvorů do skleněných obkladů je nutno použít diamantový vrták do skla, poté odříznutou část odlomit. Ideální je vyříznout otvor vodním paprskem.

Lepení mozaiky

Podklad musí být před lepením mozaiky bez zbytků nečistot, suchý, rovný. Pokud pokládáte mozaiku na plochy se zabudovaným podlahovým topením, měl by před lepením mozaiky být podklad dostatečně vyzrálý. Pro lepení mozaiky je ideální použít flexibilní bílé lepidlo určené přímo na mozaiky, Bílé lepidlo v mozaice při spárování nezkreslí odstín používané spárovací hmoty. U skleněné mozaiky by také jiné než bílé lepidlo nevhodně ovlivnilo barvu hotového obkladu z mozaiky. Je vždy dobré poradit se o použití správné stavební chemie s odborníkem. Při obkládání zaoblených hran je třeba věnovat zvýšenou pozornost přípravě stejnoměrného zaoblení. Mozaiky snadno kopírují nerovnosti a nepříjemně je zvýrazní.

Spárování mozaiky

Správné spárování mozaiky hraje důležitou roli, protože kvalitní spárovací hmota vytváří pevnou kostru a podílí se na trvanlivosti obkladu z mozaiky.

Správnou volbu spárovací hmoty ovlivňuje i prostředí, ve kterém je mozaika umístěna. Koupelny i kuchyně jsou místy, kde často pracujeme s různými agresivními čistícími prostředky, které mohou spáry porušit či znečistit. Z tohoto důvodu je vhodné používat spárovací hmoty se zvýšenou odpudivostí vody.

Skleněné mozaiky jsou navíc vyrobené nesavého materiálu, proto je třeba pro spárování skleněné mozaiky použít flexibilní spárovací hmotu. Je třeba mít na zřeteli, že výrazné barvy spár zcela mění charakter celého obkladu z mozaiky. Proto doporučujeme používání neutrální bílé, nebo velice světlé spárovací hmoty barevně korespondující s barvou mozaiky.

Při plánování spotřeby spárovací hmoty pro mozaiky je třeba počítat s jednou tak velkým množstvím oproti spárování obkladů klasických velikostí.

Dočištění hotového obkladu z mozaiky

Po spárováním epoxidovou spárovací hmotou po částečném zatuhnutí spárovaný povrch lehce navlhčete a přebytky hmoty odstraňte čistící drsnou houbou. Následně povrch ploch dočistěte do konečné podoby měkkou spárovací houbou, namáčenou do vody. Povrch obkladů nebo dlažeb musí být několikrát řádně umyt čistou vodou. Při spárování velkých ploch dbáme na to, aby při čištění spár vodou nedocházelo k namáčení dosud nezaspárované plochy.

Kerapoxy lze po vytvrzení z povrchu odstranit pouze mechanicky, proto je třeba případné zbytky v předepsaném čase odstranit a povrch řádně dočistit. Pouze v nezbytném případě použijte pro dočištění 10% roztok lihu s vodou.

   reference    reference

   reference    výtvarná mozaika

.: slovníček pojmů

Daniel Jech - obkladačské práce
Mnichovice
Praha-východ
mobil: +420 728 964504
email: info@obkladac-jech.cz